Vi må klype oss selv i armen av og til, Trønderavisa

INTJERVJU MED JANNE BRIT RUSTAD OM  UTENLANDSTURNEER, TRØNDERAVISA

Trønderavisa - Konstellasjonen