MARS 2016

LANG NATTS FERD MOT DAG (SAMARBEID MED LADEMOEN KIRKE)

12.03: Premiere i Lademoen Kirke, Trondheim

14.-15.03: Skoleforestillinger i Lademoen Kirke, Trondheim